Welkom bij “Stichting Samen”

Wie zijn wij?

Stichting Samen

Stichting Samen is een initiatief van een groep mensen die bij elkaar zijn gekomen om bijdrage te leveren aan de kunst van het samenleven.

Door met elkaar in gesprek te gaan tussen verschillende mensen waarin vrije gedachtewisseling plaatsvindt, beogen we dialoog te creëren. Door deze dialoog willen we tot nieuwe inzichten komen, hetgeen verbondenheid tussen mensen brengt.

We denken dat door deze manier van communiceren de verdeeldheid, vereenzaming en vervreemding binnen de samenleving tegen wordt gegaan.

Dit willen we samen met de lokale burgers en partners doen, zodat we samen de raakvlakken vinden om de juiste bijdrage te leveren aan de oplossingen voor sociale en maatschappelijke vraagstukken.

Onze missie

  • Kennismakings- en dialooggelegenheden tot stand brengen.
  • Bijdrage leveren aan oplossingen van sociale en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van verdeeldheid, vervreemding, vereenzaming en armoede.
  • Activiteiten voor persoonlijke ontwikkeling, zowel op het gebied van vaardigheden en sociale emotionele vlakte
Projecten
0 +
Vrijwilligers
0 +
Lezingen
0 +
Engagement
0 %

© Stichting Samen