Welkom bij “Stichting Samen”

Disclaimer

(1) Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van StichtingSamen.com “Stichting Samen”. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u verstrekken.

(2) Intellectuele eigendom

Het gebruik van informatie op deze website is gratis, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met dwingende wettelijke voorschriften.

De reproductie van tekst, foto’s of ander materiaal op deze website is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van “Stichting Samen”. Intellectuele eigendom behoort toe aan “Stichting Samen”.

Geen garantie op nauwkeurigheid

Indien toepasselijk:

Voor de prijzen op onze website streven wij ernaar om de waarheid en richtprijzen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Elke merkbare fout, die zich manifesteert als programmeer- of typefouten, vormt nooit een reden om een ​​contract of overeenkomst aan te vragen of te sluiten met “Stichting Samen”.

“Stichting Samen” werkt aan een website die zo up-to-date mogelijk is. Ondanks deze inspanningen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de informatie of inhoud op deze website onvolledig en / of onjuist is.

De informatie en / of producten op deze website worden verstrekt zonder enige garantie en / of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te publiceren. “Stichting Samen” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Veranderingen

Indien deze disclaimer wijzigt, vindt u op deze pagina de laatste versie van de StichtingSamen.com disclaimer.