Word vrijwilliger !

Stichting Samen is een initiatief van een groep mensen die bij elkaar zijn gekomen om bijdrage te leveren aan de kunst van het samenleven.

Door met elkaar in gesprek te gaan tussen verschillende mensen waarin vrije gedachtewisseling plaatsvindt, beogen we dialoog te creëren. Door deze dialoog willen we tot nieuwe inzichten komen, hetgeen verbondenheid tussen mensen brengt.

We denken dat door deze manier van communiceren de verdeeldheid, vereenzaming en vervreemding binnen de samenleving tegen wordt gegaan.

Dit willen we samen met de lokale burgers en partners doen, zodat we samen de raakvlakken vinden om de juiste bijdrage te leveren aan de oplossingen voor sociale en maatschappelijke vraagstukken.

Onze doelstellingen op een rijtje

Dit doen we

Verdeelheid

Ook dit is een belangrijk probleem binnen de samenleving aan het worden. Mensen kennen en begrijpen elkaar niet door onwetendheid. Deze leidt tot polarisatie, waarbij de nadruk wordt gelegd op de verschillen. Echter wanneer we dieper in gesprekken gaan zien we dat er meer overeenkomsten zijn tussen de menselijke waarden.

Eenzaamheid

Steeds meer mensen raken in een isolement en kunnen er moeilijk uit komen. Deze blijft ook veelal onopgemerkt.

Armoede

Dit is een probleem binnen de samenleving die meestal niet zo snel wordt opgemerkt.

Activiteiten die wij hiervoor beogen en van plan zijn